Friday, 12 August 2011

Tahun 4,5 & 6 (Cakap Ajuk & Cakap Pindah)


Cakap Ajuk & Cakap Pindah
1)      Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dalam bentuk ayat tanpa mengubah maksud asalnya
2)      Dalam penulisan, cakap ajuk harus disertai tanda petik (“…”). Contohnya:
a)      “Saya sudah makan” kata Ali kepada emaknya
b)      Pesan emak kepada kakak. “Berbelanjalah dengan cermat.”
3)      Cakap ajuk terbahagi kepada empat jenis, iaitu
a)      Cakap ajuk jenis ayat penyata. Contohnya:
i)  “Saya berasa gembira,” kata Ali kepada Ahmad
ii)  “Inilah adik saya,” kata Surah kepada Keong
b)      Cakap ajuk jenis ayat perintah. Contohnya:
i)     “Silalah menjamu selera,” kata ayh kepada para tetamu
ii)  “Tolong tutup makanan itu,” kata emak kepada saya
c)      Cakap ajuk jenis ayat seruan. Contohnya:
i)     “Wah, besarnya rumah kamu!” kata Ali kepada Anis
ii)  “Pergi engkau dari sini!” tengking orang kaya kepada pengemis tua itu
d)      Cakap ajuk jenis ayat tanya. Contohnya:
i)     “Mengapakah tangan kamu berbalut?” tanya Ali kepada Ahmad
ii)  “ibu bapa kamu di kampung bagaimana?” tanya Ali kepada Ahmad
4)      Cakap pindah pula ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan ayat lain tanpa mengubah maksud asalnya
5)      Cakap pindah tidak menggunakan tanda petik (“…”). Contohnya:
a)      Ali memberitahu emaknya bahawa dia sudah mandi
b)      Emak berpesan kepada kakak supaya berbelanja dengan cermat
6)      Perhatikan perbezaan antara bentuk-bentuk cakap ajuk dengan cakap pindah:
Cakap Ajuk
Cakap Pindah
“Gadis yang berbaju merah itu sepupu saya,” kata Ali kepada Ahmad
Ali memberitahu Ahmad bahawa gadis yang berbaju merah itu adalah sepupunya
“Siapkan latihan Matematik ini sebelum waktu rehat,” kata Cikgu Ali kepada murid-muridnya
Cikgu Ali menyuruh murid-muridnya menyiapkan latihan Matematik itu sebelujm watku rehat
Ali bertanya, “mengapa kamu sedih, Ahmad?”
Ali bertanya kepada Ahmad sebab dia sedih
7)      Apabila menukarkan bentuk cakap ajuk kepada cakap pindah, ada beberapa perkara yang perlu diubah atau diberi perhatian
Kelas Kata
Cakap Ajuk
Cakap Pindah
Kata ganti diri
~ aku, saya, hamba, patik
~ kami,kita
~ beta
~ anda,awak,kamu,engkau
~ dia,ia,nya,beliau
~ mereka
~ baginda
~ saya,dia,nya
Kata ganti tempat
~ sini
~ situ,sana,tempat itu
Kata ganti tunjuk
~ ini
~ itu
Kata keterangan cara
~ Demikian ini
~ begini
~ demikian tiu
~ begitu
Kata keterangan masa
~ sekarang
~ malam tadi
~ semalam
~ hari ini
~ tadi
~ esok
~ masa itu, ketika itu
~ malam semalamnya
~ semalamnya
~ hari itu
~ ketika itu
~esoknya,keesokan harinya, hari itu
8)      Cakap ajuk jenis ayat perintah dan cakap ajuk jenis ayat seruan tidak boleh dipindahkan bentuknya mengikut bentuk yang asal. Contohnya:
Cakap Ajuk
Cakap Pindah
Salah
Betul
“Tolong bawakan saya segelas air,” kata ayah kepada emak
Ayah berkata kepada emak tolong bawakannya segelas air
Ayah meminta emak supaya membawakannya segelas air
“Ah, aku tidak peduli kata-katamu itu!” kata Ali dengan marahnya
Ali berkata dengan marahnya, ah, dia tidak peduli akan kata-katanya itu
Dengan marahnya Ali berkata bahawa dia tidak peduli akan kata-katanya itu
“Jangan pijak rumput itu,” kata Cikgu Ali kepada murid-muridnya
Cikgu Ali berkata kepada murid-muridnya jangan pijak rumput itu
Cikgu Ali melarang murid-muridnya supaya tidak memijak rumput itu

No comments:

Post a Comment