Thursday, 14 July 2011

Tahun 4,5 & 6 (Kata Kerja)


Kata Kerja
1)      Kata kerja disertai dengan awal ber-, men-, ter-
2)      Kata kerja terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu:
a)      Kata kerja tak transitif
b)      Kata kerja transitif
c)      Kata kerja pasif
3a) Kata Kerja tak Transitif
1)      Bermaksud dapat berdiri sendiri dengan maknanya yang lengkap
2)      Contoh: mereka berbual di taman
3)      Kata kerja tak transitif terbahagi kepada bentuk asal, berawalan ber-, men-, ter- berapitan ber….an, ber….kan
Kata Kerja
Keterangan
Bentuk asal
Tidur, menang, kalah, sampai, lewat, hanyut, bangun
Berimbuhan ber-
Bermain, berbual, bertemu, bercakap, belajar
Berimbuhan men-
Melompat, menangis, menyala, mengantuk
Berimbuhan ter-
Terjatuh, terkencing, tersenyum, termenung
Berimbuhan ber….an
Berdekatan, berjauhan, bertentangan
Berimbuhan ber…..kan
Berbekalkan, ber[andukan, beralaskan

3b) Kata Kerja Transitif
1)      Mesti disertai objek untuk melengkapkan ayat
2)      Objek mestilah disertai dengan frasa nama
3)      Contoh: Abang membaca buku
4)      Kata kerja transitif yang berapitan men….i dan men…kan berbagai-bagai makna dan mesti digunakan mengikut konteks ayat yang betul.
5)      Contoh: Saya sedang menjalani pemeriksaan kesihatan
6)      Kata kerja transitif terbahagi kepada
Imbuhan
Contoh
Men
Menjala, mencuci, menarik, menyapu, mengambil
Men…i
Memiliki, mempunyai, menguasai, menjauhi, mendekati
Men…kan
Melepaskan, menerangkang, mengajarkan, mendekatkan
Memper
Memperbeasar, memperoleh, memperbanyak
Memper…i
Memperingati, memperbaiki, mempelajari, memperbarui
Memper…kan
Mempertahankan, mempertemukan, mempersilakan

3c) Kata Kerja Pasif
1)      Bermula dengan me…nya
Kata Kerja Transitif
Kata Kerja Pasif
Mengambil
Ambil
Mempelajari
Pelajari
Mempersilakan
Persilakan
Menduduki
duduki
2)      terdapat tiga jenis kata kerja pasif iaitu
a)      Kata kerja pasif diri pertama
b)      Kata kerja pasif diri kedua
c)      Kata kerja pasif diri ketiga
3)      Kata kerja pasif diri pertama
Imbuhan
Contoh
Ku
Kuambil, kuletak, kududuki, kupelajari
4)      Kata kerja pasif diri kedua
Imbuhan
Contoh
Kau
Kauambil, kauletak, kaududuki, kaupelajari
5)      Kata kerja pasif diri ketiga
Imbuhan
Contoh
Di
Diambil, diletak, diduduki, dipelajari
6)      Kata kerja pasif boleh juga berawalan ber-
Imbuhan
Contoh
Ber
Bertulis, berbalas, berlipat, berbasuh
7)      Kata kerja pasif boleh juga berawalan ter-
Imbuhan
Contoh
Ter
Terambil, terletak, terlambat, terpijak
8)      Kata kerja pasif boleh juga berawalan ke…an
Imbuhan
Contoh
Ke…an
Keadaan, kematian, kesunyian, kecurian

No comments:

Post a Comment