Friday, 15 July 2011

Tahun 4,5 & 6 (Penanda Wacana)


Penanda Wacana
1)      Digunakan sebagai rangkai kata yang menghubungkan ayat
2)      Digunakan sama ada dalam perenggan yang sama atau perenggan baru supaya ayat lebuh teratur dan mempunyai kesinambungan
3)       Ditulis di hadapan ayat
Perenggan Pertama
1)    Pada era globalisasi ini,
2)    Pada zaman pascakemerdekaan ini,
3)    Dalam meniti arus kemodenan ini,
4)    Dewasa ini,
5)    Pada masa ini,
6)    Kini,
7)    Dasawarsa ini,
8)    Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
9)    Sejak sedekad yang lalu,
10)   Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
11)   Kebelakangan ini,
12)   Belakangan ini,
13)   Sejak akhir-akhir ini,

Perenggan Isi
1)    Selain itu,
2)    Di samping itu,
3)    Sementara itu,
4)    Lebih-lebih lagi,
5)    Dalam pada itu,
6)    Lain daripada itu,
7)    Pada waktu yang sama,
8)    Dalam pada itu,
9)    Seterusnya,
10)   Sehubungan dengan itu,
11)   Jika diteliti dengan lebih mendalam
12)   Sebagai lanjutan daripada,
13)   Bersangkutan dengan hal,
14)   Berkaitan,
15)   Bersangkutan,
16)   Disingkapkan,
17)   Diceritakan,
18)   Tindakan yang diketengahkan di atas,
19)   Walau bagaimanapun,
20)   Bertitik tolak dengan kenyataan di atas,
21)   Jika ditinjau dari aspek…pula
22)   Hal ini demikian kerana,
23)   Hal ini berlaku kerana,
24)   Hal ini terjadi kerana,
25)   Hal ini disebabkan oleh,
26)   Hal ini wujud akibat daripada,
27)   Hal ini bersangkut-paut dengan,
28)   Hal ini berpunca daripada,
29)   Hal ini tercetus apabila,
30)   Hal ini timbul apakala,
31)   Rentetan daripada,
32)   lanjutan itu,
33)   tidak Syaj lagi,
34)   tidak dapat tidak,

Perenggan Penutup
1)   Akhirnya saya menegaskan bahawa,
2)   Kesimpulannya,
3)   Akhirnya,
4)   Sebagai penutup,
5)   Konklusinya,
6)   Akhirukalam,
7)   Tegasnya,
8)   Pendek kata,
9)   Daripada penerangan di atas jelaslah bahawa,
10)  Menyedar hakikat di atas,
11)  Di sini saya ingin tegaskan,
12)  Akhir sekali,
13)  Akhir kata,
14)  Dengan itu,
15)  Kesannya,
16)  Natijahnya,
17)  Akibatnya,
18)  Dengan berbuat demikian,
19)  Dengan keadaan sedemikian,
20)  Intihanya,
21)  Secara tuntas,
22)  Sebagai penutup wacana,
23)  Sebagai penghias bicara akhir,
24)  Sebelum mengakhiri wacana ini,
25)  Secara keseluruhan,
26)  Secara total,
27)  hal ini memang sejajar dengan,
28)  situasi ini seolah-olah mengambarkan,
29)  ekoran daripada,
30)  hal ini bertepatan,
31)  bersesuaian dengan

Penanda memberi contoh dalam karangan
1)  Misalnya,
2)  Contohnya,
3)  Sebagai contoh,
4)  Tamsilnya,
5)  Sebagaimana yang kita sedia maklum,
6)  Antaranya adalah seperti


Penanda menghuraikan contoh
1)   Hal ini mengakibatkan
2)   Hal ini menyebabkan
3)   Oleh itu,
4)   Oleh sebab itu,
5)   Oleh kerana,
6)   Maka,
7)   Oleh hal yang demikian,
8)   Jelaslah bahawa
9)   Justifikasinya,
10)  Lantaran itu

Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
1)   justeru
2)   malah
3)   malahan
4)   tambahan pula
5)   sementelahan / lebih-lebih lagi
6)   sekali gus
7)   di samping
8)   bahkan
9)   malar-malar
10)  sedangkan
11)  pada hal
12)  meskipun
13)  sungguhpun
14)  namun begitu
15)  sungguhpun demikian

Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
1)   Walau bagaimanapun,
2)    Walakin begitu,
3)    Namun demikian,
4)    Daripada perspektif yang berbeza,
5)    Jika dilihat dari sudut lain,
6)    Dengan kata lain,
7)    Kontradiksinya,
8)    Di sebalik itu,
9)    Dalam pada itu,
10)   Dari sudut lain,

Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa
1)    Bak kata peribahasa,
2)    Bak kata peribahasa Melayu,
3)    Bak kata orang tua-tua,
4)    Bak kata mutiara, 
5)    Bak peribahasa,
6)    Bak kata cendekiawan,
7)    Persis kata peribahasa,
8)    Persis kata peribahasa Melayu,
9)    Persis kata orang tua-tua,
10)   Persis kata mutiara,
11)   Persis peribahasa,
12)   Persis kata cendekiawan,
13)   Hal ini sama dengan peribahasa
14)   Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni
15)   Fenomena ini dikatakan
16)   Masalah ini sama dengan peribahasa
17)   Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa

Penanda Wacana (Contoh)
Contoh
Biarpun demikian
Kehidupannya sekeluarga sangat miskin. Biarpun demikian, dia tidak pernah meminta sedekah daripada orang lain
Di samping itu
Ali mengusahakan kebun sayur. Di samping itu, dia juga mengusahakan kolam ikan air tawar
Lebih-lebih lagi
Ayah pulang lewat dari syarikatnya. Lebih-lebih lagi, beliau dinaikkan pangkat
Tambahan pula
Orang ramai diminta berjimat cermat. Tambahan pula, kegawatan ekonomi
Jika tidak
Saya mesti lulus dalam peperiksaan. Jika tidak, ibu akan kecewa

No comments:

Post a Comment